Småvarer

Småvarer

Småvarer

Småvarer

Småvarer

Nesten alle fengsler har verksteder hvor det lages ulike typer småvarer som selges på fengslenes egne nettbutikker eller utsalg, ulike type markeder eller til eksterne samarbeidspartnere.

Felles for alle disse verkstedene er at de har fokus på å aktivisere innsatte som har ulike utfordringer med annet arbeid eller skole.

Det lages alt fra tekstilprodukter, keramikk, stearinlys, strikk, veving, redesign og små treprodukter. Finn ditt lokale fengsel for utsalgsteder, åpningstider og utvalg ved å klikke på symbolene under her.