Like øst for sentrum i den gamle delen av hovedstaden, ligger Oslo fengsel. Den sentrale beliggenheten har med tiden gjort fengselsbyggene og murene som omkranser dem til et landemerke. Fengselet er et av landets største, og kan huse inntil 243 mannlige innsatte. Fengselet har også en rusmestringsenhet, kjent som «Stifinner’n», som drives i samarbeid med Tyrilistiftelsen. Her kan 20 innsatte få hjelp til håndtering av alvorlig rusavhengighet.

Oslo
Åkebergveien 11, 0650 Oslo

Oslo fengsel huser i hovedsak kun varetekstfengslede, noe som betyr regelmessig utskiftning av innsatte. Arbeidsdriften i fengselet fokuserer derfor hovedsakelig på opplæring og arbeidstrening innen ulike yrker, fremfor lengre utdanningsløp. Et samarbeid med relevante eksterne aktører sørger for at innsatte mottar praksisattest ved løslatelse, for erfaringen de har tilegnet seg og arbeidet de har utført under fengslingen. Denne attesten er en fin inngang for videre opplæring og arbeid etter løslatelse.

De ansatte i verkstedene er dyktige håndverkere og fagarbeidere. De sørger for å gi opplæring og etter hvert arbeidsoppgaver som ligger tett på måten det gjøres i vanlige bedrifter. De innsatte får samtidig trening på sosiale ferdigheter, som er vel så viktig som kunnskap i arbeidslivet.

Arbeidsdriften i Oslo fengsel er godt integrert i den daglige driften av anlegget. I avdeling for renhold og vaskeri får innsatte opplæring i korrekt rengjøring, som kvalifiserer til jobber i renholdsbransjen. Teknisk avdeling driver vaktmesterarbeid som sørger for vedlikehold av byggene.

For den mer kreative finnes det plass hos Idé og trykk. Her bistår skolen med en egen formgivningslærer, som underviser søm og silketrykk. Avdelingen har også et eget trykkeri, som kan produsere et utvalg trykksaker på bestilling.

For praktikeren har fengselet et sykkelverksted som utfører service og reparasjoner av sykler, i tillegg til preparering av ski og snowboard. I trevareverkstedet produseres det mange ulike produkter. Verkstedet har også et unikt samarbeid med Botanisk hage på Tøyen, kalt «Nytt Liv». Felte trær fra hagen blir til nye produkter i spennende tresorter.


Oslo Facebook

Oslo webshop

Oslo Instagram