Verksteder

Det er et stort mangfold av aktiviteter for innsatte og det er stor variasjon i ulike typer verksteder. Felles for alle er at verkstedene er driftet av fagfolk som jobber sammen med innsatte for å skape gode læringsarenaer for innsatte. Nedenfor finner du mer informasjon om hvilke verksteder vi har.

Se våre verksteder
Illustrasjon