Trevare

Trevare

Denne siden ble sist oppdatert 01.09.2020

Det største aktivitetsområdet vi har i Kriminalomsorgen er trevare eller produksjon av ulike produkter i tre. Nesten alle fengsler har verksteder med maskiner for trebearbeiding.

Trevare har lange historiske røtter da det i tidligere år ble laget veldig mye leketøy i treverk i norske fengsler. Gyngehesten er nesten et ikon i norsk kriminalomsorg.

Her er det også forskjeller på de ulike fengslene. Noen enheter slik som Bergen, Halden, Ullersmo og Ringerike har store haller med blant annet CNC fresemaskiner, dreiemaskiner og kuttemaskiner og andre store industrimaskiner. Bergen har for eksempel Kriminalomsorgens eneste 5-aksete CNC fresemaskin. Ullersmo, Ringerike, Skien og Bodø har maskinpark til å lage kjøkken. Andre enheter slik som Halden, Oslo, Åna og Trondheim har stor produksjon av hagemøbler og møbler ellers for inne og ute. Det lages også garderobeskap, barnemøbler, leker og skjærebrett i tillegg til celleinnredninger. Flere av verkstedene produserer og leverer ulike produkter og deler til eksterne samarbeidspartnere. Vi har en allsidig produksjon og legger stor vekt på kvalitet og fagmessig utførelse.

De aller fleste snekkerverkstedene våre er godkjente lærebedrifter slik at innsatte kan ta fagbrev. Innsatte får også utstedt kompetansebevis på aktivitetene de har deltatt i under tiden de har vært på verkstedet. Ønsker du å finne ut mer hva fengselet nær deg lager så klikk her