Leker

Leker

Leker

Leker

Leker

Det er lange tradisjoner for produksjon av leketøy i fengslene våre. Et kjent produkt er krokket som lages ved Åna fengsel og som kan kjøpes på ulike steder i Rogaland. Men vi lager også mye annet slik som barnestoler, bord, puslespill, dukkevugger, dukkeklær og kurongspill. For å finne utsalgssteder og åpningstider klikk på symbolene under for å komme til fengslene sine egne sider.