Sentralt i Oslo, på et grønt og oversiktlig høydeområde i dalstrøket Groruddalen, ligger Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Fengselet har plass til totalt 64 kvinnelige innsatte, fordelt på 45 i lukket avdeling og 19 i åpen avdeling. Det finnes flere ærverdige bygninger på området, hvor de eldste er over 100 år gamle og derfor fredet.

Bredtveit
Trondheimsveien 375, 0953 Oslo

Bredtveit har et godt samarbeid med NAV og Statsbygg, med mål om å heve den faglige kompetansen, og med dette også trivselen, til de innsatte. Sammen med fengselets eksterne partnere arrangeres det en rekke kurs rettet mot arbeidslivet som venter i enden av soningstiden. Her kan damene blant annet få truckførerbevis og opplæring som anleggsgartner, barrista og hundetrener. Kurstilbudet er i stadig endring for å sikre at det til enhver tid er relevant for både arbeidsmarkedet og de innsattes interesse.

Arbeidsdriften i Bredtveit er godt integrert i den daglige driften av fengselet. Flertallet av de ansatte i arbeidsdriften er faglærere med spisskompetanse innen ulike praktisk-estetiske fag, og det legges stor vekt på opplæring innen de ansattes fagområder. For innsatte som har jobbet 100 timer eller mer skriver Grønland voksenopplæringssenter ut praksisattester. Blant fagområdene hvor det er mulig for innsatte å få praksisattest er kjøkkentjeneste, renholdsarbeid, drift- og vedlikeholdsarbeid, anleggsgartner, søm og keramikk. Utover dette driver også arbeidsdriften småproduksjon i ulike håndverks teknikker.

Særlig stolte kan Bredtveit være av skolen i fengselet, hvor det i forbindelse med arbeidsdriften finnes en frisørsalong. Her kan fengselet tilby fullt utdanningsløp for innsatte som ønsker å utdanne seg som frisør. I tillegg har arbeidsdriften et fremtidsrettet og miljøvennlig satsingsprosjekt hvor målet er å drive frem grønnsaker og blomster til eget bruk.


Bredtveit Facebook