En liten mil vest for Norges eldste industriby ligger Halden fengsel. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå og en kapasitet til å huse 252 innsatte, fordelt på 228 plasser i lukket avdeling og 24 plasser i overgangsboligen tilknyttet fengselet.

Halden
Justisveien 10, 1788 Halden

Til tross for et flott ytre er det det indre som teller, og også her har Halden fengsel mye å være stolt av. Anlegget inkluderer et eget yrkesbygg, en samhandlingsarena hvor innsatte tilbys jobb, utdanning på videregående nivå, bibliotekstjenester, kognitive programmer og servicetorg. Bygget inkluderer også en kolonial for innsatte, kalt «Justisen».

Arbeidsdriften i Halden fengsel består av totalt 12 verksteder. Her produseres det alt fra møbler og innredninger, trykkeritjenester fra et moderne og digitalt trykkeri, og kunst- og designprodukter av myke materialer som tekstil, skinn og lær. Fengselet er også det første i landet med eget bilverksted godkjent av Statens vegvesen. Godkjenningen betyr at arbeidsdriften kan tilby fagbrev som bilmekaniker til sine innsatte. Verkstedet leverer det meste innen bilservice, inkludert vedlikehold, mekaniske reparasjoner, bilpleie og EU-kontroller.

Det finnes også arbeidsplasser for innsatte knyttet til den daglige driften av fengselet. Dette inkluderer kjøkkentjeneste, drift av vaskeri, renhold, vedlikehold av utearealet med mer.

Ansatte ved fengselet og arbeidsdriften jobber for at alle innsatte skal plasseres der de passer best, hvor de får brukt sin kompetanse og utviklet sine interesser. Dette gir stor glede i form av mestring og læring for både innsatte og ansatte, og er en viktig bidragsyter til fengselets rehabiliteringsarbeid.


Halden Facebook

Halden webshop