Midt imellom Lillestrøm og Jessheim ligger tettstedet Kløfta. Nettopp her, mellom de to byene, ligger også to av tre avdelinger som sammen utgjør Romerike fengsel. Størst er avdeling Ullersmo som har plass til 282 innsatte. På andre siden av E6 ligger avdeling Kroksrud. Her er det plass til 62 innsatte. Sist og minst er Ungdomsenhet øst i Eidsvoll, med plass til 4 innsatte mellom 15-18 år.

Romerike
Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta

Kjøkkenet, trevareverkstedet og mekanisk verksted utgjør i hovedsak arbeidsdriften ved Romerike fengsel. I de ulike verkstedene jobber det dyktige fagfolk som i samarbeid med faglærere fra Jessheim videregående skole sørger for et helhetlige utdanningsløp for de innsatte, med både teori og praksis.

Hovedkjøkkenet holder til i avdeling Ullersmo og produserer middag til alle innsatte ved Romerike fengsel. Trevareverkstedet holder også til her, og det produseres unike kjøkken og møbler i heltre av furu. Avdeling Kroksrud har også et trevareverksted som produserer møbler i samarbeid med avdeling Ullersmo.

På mekanisk verksted produseres det smijernsprodukter og bordunderstell, samt pulverlakkering av ulike stålprodukter.

Avdeling Kroksrud samarbeider med Forsvaret, hvor de blant annet har ansvar for et knippe hunder fra Forsvarets hundeskole og utfører oppdrag for den militære flyplassen på Gardermoen. For innsatte som trenger opplæring og sysselsetting på et mer grunnleggende nivå, har Romerike fengselet flere småindustriverksteder


Romerike Facebook

Romerike webshop