Landbruk

Landbruk

Denne siden ble sist oppdatert 02.09.2020

Landbruk i Norge har lange tradisjoner, og slik er det også i Kriminalomsorgen. Det er flere fengsler som har dyr i mindre skala, mens noen enheter har større fjøs for kjøttproduksjon og mark hvor det dyrkes både poteter, grønnsaker og frukt. Noen eksempler er Åna, Bastøy, Berg og Valdres. På Åna har de kjøttproduksjon hvor de leverer ungdyr av storferasen Angus til Prima Jæren. Bastøy har Hereford-okse beitende på øya og Berg har gammelnorsk spelsau.

Stell av dyrene på fengselet er et kjærkomment tilbud for innsatte som ikke er aktuelle for kurs og skole. Arbeidet er motiverende, og fungerer godt i forhold til innsatte som skal ha et verdig tilbud og har behov for å innarbeide gode rutiner. Erfaringen med tilbudet er at arbeid med dyr virker positivt på denne gruppa. De viser engasjement og ansvar for dyrene og arbeidet, noe som er viktig i arbeidet med rehabiliteringen. Vil du vite mer om våre fengsel med gårdsbruk og dyr i nærheten av deg klikk her.