Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk i Norge har lange tradisjoner, og slik er det også i Kriminalomsorgen. Det er flere fengsler som har dyr i mindre skala slik som sauer, høns og bier, mens noen enheter har større fjøs for melk - og kjøttproduksjon.

Flere fengsler selger saueskinn, egg, honning og kjøtt. For veibeskrivelser til utsalgsteder, åpningstider og utvalg besøk fengslene sine egne sider ved å klikke på symbolene under her.