På en øy i Sildrefjorden ligger Valdres fengsel. Her er et er plass til 25 mannlige innsatte som har kort tid igjen av soningen, eller som har en kortere dom. Fengselet har derfor lavt sikkerhetsnivå, og fokuserer målrettet mot den frie hverdagen de innsatte har i vente etter gjennomført straff.

Valdres
Gnr 59 Bnr 5, 2960 Røn

Valdres er særlig kjent for sine flotte naturområder med variert terreng. Her er det nok av turstier som krever vedlikehold, noe arbeidsdriften hjelper til med i samarbeid med Valdres Natur og Kulturpark. Det arrangeres stirydding, og i fengselets trevareverksted produseres det klopper og melkeramper som plasseres langs vandrerutene. Samarbeidet bidrar til gjensidig glede i form av læring blant fengselets innsatte, og en hevet turopplevelse for frie fotgjengere.

I tillegg til vedproduksjon, tilbyr treverkstedet snekring av robuste utemøbler, fuglestabbur, og utskjæring av tradisjonelle låveroser. I fengselet finnes det også et mekanisk verksted hvor innsatte sveiser, freser og reparerer en rekke produkter.

I en egen landbruksavdeling i fengselet dyrkes det stemorsblomster og grønnsaker. Mest kjent er hvitløken, et spesialprodukt fra Valdres som produseres i fengselet og leveres i matbutikker over hele landet. Hvitløken har en lang historie, og i følge fortellingen var det en munk fra Hviterussland som en gang hadde med seg løken og plantet den i Valdres.

Fengselets kjøkken er godkjent som lærebedrift innen matfaget, og kan gi innsatte kompetansebevis når de har gjennomført opplæringen. Kjøkkenet lager ikke bare mat for å mette egne munner, men tar også imot bestillinger og leverer mat etter avtale. Catering tilbys både til kommunen og private selskaper.

Valdres Facebook