Kunstfag

Kunstfag

Denne siden ble sist oppdatert 01.09.2020

Å jobbe med kunst og estetiske fag er å arbeide uten en fasit. Kunst og kreative fag stimulerer til å tenke selv og å søke etter et personlig uttrykk gjennom arbeid. Det er ikke et terapeutisk arbeid, det er arbeid som fokuserer på sansene gjennom refleksjon, motivasjon, selverkjennelse og egen vekst og som formidles gjennom tilegning av teknisk kunnskap. Den pedagogiske og metodiske tilnærmingen til et kunstfag gir en annen arbeidstrening og opplæring enn den man ellers får i verksteder, på arbeidsplasser og på skolen. Dette er verdifull og overførbar kunnskap som er nyttig i andre deler av arbeidslivet. Det å arbeide med kunst styrker egen vekst og personlig utvikling.

I flere av våre fengsler tilbys innsatte kurs og aktiviteter i estetiske fag, slik som skrivekunst, maling, tegning, musikk med mer. Et fengsel som har satset sterkt på kunstfag er Bjørgvin