Skogbruk

Skogbruk

Denne siden ble sist oppdatert 04.09.2020

Norge gror igjen, sies det, men vi jobber aktivt med å bidra til at dette ikke skal skje. I flere enheter hvor innsatte gjennomfører straff jobbes det med skogsarbeid og rydding av skog.

Noen fengsler har store områder med skog hvor det drives trerydding, hvor materiale blir kappet opp til ved. Noe blir også saget opp, tørket og brukt som byggematerialer til ulike prosjekter i fengslene. Flere steder i landet er innsatte som soner med fotlenke med i arbeidslag som drar ut og rydder skog, kapper opp tømmer til ved og materialer. De fleste av disse arbeidslagene tar oppdrag som varierer mellom skogrydding av større areal, kapping og kløyving av ved, beiterydding, rivning og oppsetting av gjerder, samt mindre tynningsoppdrag. Arbeidslagene tar oppdrag for både det offentlige, lag og organisasjoner og for private kunder som bønder og skogseiere. Flere av fengslene og arbeidslagene er tilknyttet den videregående skolen og NAV for muligheter til å ta fagbrev eller få kursbevis på for eksempel bruk av motorsag.

Trenger du hjelp til å rydde skog eller ta ned gjerder. Finn ut hvem som er i nærheten av deg ved å klikke her.