På Tunga, en bydel syv kilometer øst fra Trondheim sentrum, ligger Trondheim fengsel. Fengselet har plass til 155 innsatte, hvor 6 av dem er for kvinner.

Trondheim
Nermarka 2, 7047 Trondheim

Fengselet har et rikt utvalg i skole- og arbeidstilbud. Charlottenlund videregående skole har en egen avdeling i fengselet som tilbyr utdanning i praktiske og teoretiske fag, med gjennomføring av eksamener. Flere av verkstedene i arbeidsdriften er godkjente opplæringsbedrifter, hvor skolen utsteder praksisattester og fagbrev ved gjennomført utdanning og praksis. Dette gjør innsatte bedre kvalifisert til arbeidslivet som venter etter soning.

Blant verkstedene i arbeidsdriften finnes det en rekke avdelinger innen ulike fag. Bilpleieavdelingen tilbyr komplett bilvask fra innsiden og ut. Tilbudet på grafisk avdeling omfatter TV- og radioproduksjon, design, trykk og skanning til interne og eksterne aktører. Mekanisk verksted er utstyrt med moderne maskiner og samarbeider tett med lokal industri. Her produseres det ferdige produkter i stål og aluminium etter tegning fra kunde, samt kapping, knekking, sveising og saging for store og små bedrifter. Trevareverkstedet produserer solide møbler til både inne- og utendørs bruk. Lakkerings- og malerverkstedet utfører både våt- og pulverlakkering, som blant annet benyttes til å lakkere egenproduserte varer fra mekanisk- og trevareverkstedet.

Hovedfokuset på småindustriverkstedet er å aktivisere innsatte som soner under restriktive vilkår. Oppgaver her kan være kildesortering av bøker, liming av etiketter og pakking av varer. I tillegg produseres det småvarer som belter, nøkkelringer og skinnvesker, i samarbeid med Fretex og Prima. Kjøkkenet drives også av innsatte, og forsyner daglig til sammen 215 munner med hjemmelaget mat. Kjøkkenet tilbyr i tillegg catering. Det finnes også butikk og gårdsdrift som i likhet med kjøkkenet drives av innsatte.