I Vindafjord kommune på halvøya Haugalandet ligger Sandeid fengsel. Anlegget som tidligere har tilhørt Sivilforsvaret huser i dag inntil 88 mannlige innsatte med lavt sikkerhetsnivå.

Sandeid
Sandeidvegen 635, 5585, 5585 Sandeid

Arbeidsdriften i Sandeid fengsel er veletablert og har et bredt arbeids- og studietilbud. Fengselet har godkjent opplæringsbedrift innen flere fagfelt og samarbeider med Ølen videregående skole. Det finnes i tillegg muligheter for selvstudier på både grunnskole- og høyskolenivå. I fengselets klasserom arrangeres det flere spennende kurs gjennom året.

Kjøkkentjeneste, vaskeri og renhold er ikke kun en del av fengselets daglige drift. Disse avdelingene er også sentrale i arbeidsdriften. På kjøkkenet produseres det fire måltider om dagen. Men her produseres det ikke bare mat fra bunnen av. Det produseres det også blivende kokker gjennom viktig praksisarbeid. På vaskeriet vaskes alt som vaskes kan av tekstil som brukes i fengselet. Det tilbys også reparasjon av privat tøy. Renholdsavdelingen sørger for at alle fellesarealer og lukkede områder holdes rent, mens innsatte i teknisk drift holder elektriske dingser ved like slik at alt fungerer som det skal.

For innsatte med et grønt hjerte er det avdelinger for hage- og skogsarbeid. Førstnevnte holder hovedsakelig utearealene ved like, og har tilgang til et drivhus hvor det produseres grønnsaker. For innsatte som ønsker å ta fagbrev som anleggsgartner er dette mulig. Skogsavdelingen tar på seg oppdrag for rydding av offentlige og private skogsområder.

Arbeidsdriften driver også produksjon av paller, og har et eget trevareverksted som produserer smått og stort. Her er det mulig å ta svennebrev som tømrer. I mekanisk avdeling produseres det bålpanner og griller, samt reparasjon av diverse utstyr. Her kan innsatte gjennomføre sveisekurs, som gir gode arbeidsmuligheter etter soning.