Sem fengsel ligger i Tønsberg kommune, som er hjemstedet til Osebergskipet. Tønsberg by er kanskje Norges eldste by, og ble ifølge Snorre anlagt i år 871. Fengselet har plass til 62 innsatte.

Sem

Arbeidsdriften ved Sem fengsel er tilpasset behovet for å gi innsatte en mulighet til å komme raskt i aktivitet. Fengselet har et tett samarbeid med den videregående skolen som gjør at innsatte kan ta fagbrev i de fleste aktiviteter som arbeidsdriften tilbyr.

Fengselet har et eget snekkerverksted som samarbeider med ulike bedrifter på utsiden av murene. På snekkerverkstedet produseres det, barnemøbler, blomsterkasser og miljøvennlig emballasje i treverk. Blomsterkassene selges i flere norske hagesenter gjennom Krifon. Andre aktiviteter er maling, tekstil og fotografering.

Sem fengsel jobber tett sammen med både Bastøy fengsel og Halden fengsel med produksjon av ulike produkter og levering av større oppdrag.


Sem Facebook