Sentralt i nordre del av havnebyen Haugesund, med utsikt mot havet, ligger Haugesund fengsel. Der har det staselige og ærverdige murbygget stått siden 1914, og det ligger tykt med historie i fengselets vegger. Fengselet er et lite varetektsfengsel med 18 lukkede plasser. Siden fengselet er lite gir det de ansatte muligheten til å fokusere på den gode samtalen og nære relasjoner til de innsatte.

Haugesund
Skillebekkgata 10, 5515 Haugesund

Verkstedet ved Haugesund fengsel fungerte opprinnelig som byens rettslokale, hvor varetektsinnsatte kom for å få sin dom opplest. Nå er det mange år siden retten flyttet til nytt lokale, og rommet er i dag omgjort til et trevareverksted. Her produseres det få, men ettertraktede produkter, som bidrar til god læring for de innsatte. Produksjonen er sesongbasert med vinterstjerner og juledekorasjoner til vinterhalvåret, og blomsterkasser til sommerhalvåret.

Det finnes også et lite sykkelverksted på huset som deles med Haugaland videregående skole. Her har arbeidsdriften gått sammen med skolen for å lete frem den gamle læreplanen for sykkelmekanikerfaget, et yrke det isolert sett ikke er mulig å utdanne seg som i dag. Ut ifra læreplanen kan arbeidsdriften skrive kompetansebevis som senere kan brukes i arbeidssøknader.

Ettersom Haugesund fengsel kun er et midlertidig oppholdssted for varetektsinnsatte, er det ikke tid nok til å kunne tilby de innsatte fult utdanningsløp. Fengselet bidrar derfor heller med å sørge for at eventuelle påbegynte utdanninger, som startet før fengslingen, kan fortsette så uavbrutt som mulig.