Sentralt i nordre del av havnebyen Haugesund, med utsikt mot havet, ligger Haugesund fengsel. Der har det staselige og ærverdige murbygget stått siden 1914, og det ligger tykt med historie i fengselets vegger. Fengselet er et lite varetektsfengsel med 18 lukkede plasser. Siden fengselet er lite gir det de ansatte muligheten til å fokusere på den gode samtalen og nære relasjoner til de innsatte.

Haugesund
Skillebekkgata 10, 5515 Haugesund

Haugesund Fengsel er et fengsel på høyt sikkerhetsnivå med plass til 18 innsatte.

Fengselet har lite arealer, men er store på muligheter for aktivitet der alle innsatte får god oppfølging av betjentene, arbeidsdriften, skolen og frivillige organisasjoner. Vi fokuserer på fordelene ved å være små og kunne være enda tettere på og skreddersy et opplegg for hver enkelt innsatt. Vi har sykkelverksted, snekkerverksted, dekkomleggingsutstyr, sveise-apparater, løfte-bukk for bil, utstyr for bilpleie, CNC-fres m.m. Målet er hele tiden å tilby opplæring til alle uansett bakgrunn og ferdighetsnivå, få på plass gode rutiner, heve kompetansenivå og ha en så god tilbakeføring til samfunnet som mulig.

Vi produserer en del faste produkter av veldig høy kvalitet og finish som vi er stolte over som:

  • Blomsterkasser
  • Skjærefjøler/slakteblokk i eik
  • Julestjerner med lys
  • Julestjerner uten lys (CNC-produserte)
  • Julehjerter (CNC-produserte)
  • Juletre (CNC-produserte)

I tillegg tar vi spesialbestillinger som for eksempel utstyrskasser tilpasset bil for redningshunder, diverse treningsutstyr og parkbenker for skoler i området. Det er mulig å sende ønske om bestilling til oss, da vil vi gi tilbakemelding på mulighet og kapasitet.

Vi har også et tett samarbeid med Kirkens Bymisjon, der vi er med på en delproduksjon av noen populære lys- og nøkkelringer.

    Vi har utsalg på fengselet og på Kirkens Bymisjon sine lokaler sør i Haugesund.

    Haugesund Facebook