Ilseng er et lite tettsted snaue 20 bilminutter øst for Hamar by. Her utgjør trevareindustrien store deler av bebyggelsen, og i ytterkanten av tettstedet mellom skogen i nord og industriområdet i sør, ligger Ilseng fengsel. Bygget ble først anlagt som arbeidstjenesteleir fra 1941. Først i 1964 ble anlegget omgjort til fengsel. I dag er Ilseng et fengsel med plass til 80 innsatte.

Ilseng
Linjevegen-ilseng 50, 2344 Ilseng

Som et tettsted preget av trevareindustri, kommer det ikke som en overraskelse at også fengselet har tilknytning til den lokale trevareproduksjonen. På fengselets tømrerverksted kan nemlig de innsatte få yrkespraksis innen bygg- og tømrerfaget. Programmet inkluderer tilegning av viktig yrkesteori og materialkunnskap, samt bruk av verktøy. Det utstedes praksisattester som dokumentasjon på erfaringen de innsatte tilegner seg.

Den viktigste produksjonen som foregår i tømrerverkstedet ved Ilseng fengsel, er omgjøringen av innsatte med utfordringer til fagfolk rustet for arbeidslivet på utsiden. Men en slik prosess resulterer naturligvis også i en rekke konkrete kvalitetsprodukter, deriblant boder, annekser, utedoer, postkassestativ og rastebenker. Verkstedet tilbyr også opplæring i gammel norsk byggetradisjon, hvor det skjæres stokk og profileres hjørnestolper på et eget sagbruk. Av dette blir det boder, annekser og gapahuker i tradisjonell stil. Verkstedet kan ta i mot bestillinger og gjøre tilpasninger etter kundens ønsker.

I fengselets sykkelverksted får pensjonerte sykler nytt liv. By-, offroad-, veteran- og barnesykler settes i forskriftsmessig stand og får nye eiere. I kjøkkentjenesten produseres det brød, kaker, pizza og diverse lunsjretter. Fengselet tilbyr også opplæring som renovasjonsoperatører, hvor innsatte lærer om miljøvennlig avfallshåndtering og gjenbruk.

Både Stange og Hamar kommune har skognæring i vekst, hvor det er behov for skogsarbeidere. Ilseng fengsel har derfor inngått et samarbeid med Mjøsen og Glommen skog, hvor innsatte bistår med tynning og planting, samt kvisting og rydding av uønskede vekster. Et positivt samarbeid med gjensidige fordeler for innsatte og næringen.