Midt i mellom granittberg og hav i idylliske Kragerø ligger Kragerø fengsel. Enheten er et lite fengsel med plass til 18 kvinnelige innsatte. Det at fengselet er lite byr på fordeler, ettersom ansatte her får muligheten til å jobbe tett på de innsatte. For kvinnene betyr dette at de i større grad blir sett og ivaretatt enn det de ville blitt i en større enhet.

Kragerø
Rødmyrlia 43, 3740 Skien

Fengselet har et tett samarbeid med kommunal helsetjeneste og Kragerø videregående skole. Dette sikrer de innsatte et helhetlig tilbud som skal styrke forutsetningene for å lykkes i livet som venter på utsiden.

Utdanningstilbudet gir innsatte muligheten til å ta opp fag for å tette eventuelle hull i en tidligere skolekarriere. Nåsituasjonen kan variere stort fra én innsatt til en annen, og skolen stiller derfor med kunnskap tilpasset det behovet som til enhver tid er aktuelt. For innsatte med lengre dommer er det mulig å ta fullstendig utdanning under soningen. Ved overføring til et annet fengsel samarbeider avdeling Kragerø med mottakeren slik at påbegynt utdanning kan fortsette etter overføringen.

Skolen arrangerer også kortere kurs innen foto og bildebehandling, entreprenørskap, søm, musikk og matfaget. Opplæringen i matfaget er grunnleggende, og inkluderer hygiene samt innkjøp og produksjon av middag til fire personer. For mange er dette en selvfølge, men for en innsatt er dette en viktig ressurs som kan bidra til bedre evne til å fungere i hverdagen. Det kan også fungere som en motivator for å ta videre utdanning i faget.

I tillegg til et innholdsrikt utdanningstilbud finnes det også arbeidsmuligheter. Fengselets vaskeri og renhold driftes av innsatte. Skolen bistår med kompetansebevis for all gjennomført utdanning, kurs og arbeidserfaring.