Småvare

Småvare

Denne siden ble sist oppdatert 02.09.2020

Nesten alle fengsler har verksteder hvor det lages ulike typer småvarer som selges, enten på egne nettbutikker, ulike type markeder eller til eksterne samarbeidspartnere.

Felles for alle disse verkstedene er at de har fokus på å aktivisere innsatte som har ulike utfordringer. Flere begynner aktiviseringen akkurat på disse verkstedene, og blir etter hvert flyttet videre inn andre verksteder og begynner på skolegang eller annen kompetansegivende praksis.

Aktivitetene på småverkstedene, som ofte er håndverksrelaterte, er alt fra sømarbeid i ulike materialer, keramikk, lysproduksjon, strikk og veving, redesign av ulike objekter, maling og dekorasjon. Flere verksteder har samarbeid med den videregående skolen slik at innsatte for eksempel kan ta fagbrev, få kursbevis eller praksisattester i ulike fagfelt.

Noen eksempler på gode småverksteder er Ila, Bredtveit og Halden og vil du vite mer om hvor du finner våre småverksteder klikk her