Prisonmade Ila

Prisonmade Ila

Denne siden ble sist oppdatert 02.10.2020

Rett utenfor murene på Ila fengsel ligger gartneriet som gir arbeid til 12 innsatte. Her dyrkes det frem sommerblomster i mange farger og varianter, grønnsaker og blomster til jul og gartneriet er velkjent for sine flotte og sterke planter.

Drivhuset er en populær arbeidsplass. Det oppleves som terapi å få jobbe med levende planter, grave i jorden, gi stell og pleie for at plantene skal få de beste vekstforhold. Planter fra frø og stiklinger blir sådd og pottet, gis næring, vann og godt lys gjennom hele året. Innsatte opplever arbeidsdagen i gartneriet som et pusterom og en fin avveksling fra hverdagen i fengslet. Flere tar fagutdanning innen naturbruk - og anleggsgartnerfaget.

Ila gartneri er kjent i området og har åpent både i vår – og julesesongen for alle de som ønsker seg planter og blomster dyrket frem med omsorg!

For åpningstider besøk oss på Ila Facebook