Hvorfor Prisonmade?

Hvorfor Prisonmade?

Denne siden ble sist oppdatert 05.09.2020

Når du kjøper et produkt hos Prisonmade kjøper du ikke bare et fysisk objekt laget i fengsel.

Kriminalomsorgen har ansvar for at straffens innhold tilbyr innsatte utvikling og muligheter. Den gruppen som står for den største daglige aktiviteten i norske fengsler kalles arbeidsdriften og utgjør omkring 75 prosent av aktivitetstilbudet for innsatte. Derfor er arbeidsdriften en viktig del av opplæring - og arbeidstreningen til innsatte gjennom soningstiden.

Arbeidsdriften består av ulike produksjonsverksteder innen tre - metall - tekstil - keramikk og håndverk. Andre aktiviteter er kjøkken og drift/servicetjenester som for eksempel vaskeri, renhold, eller utvendig og innvendig vedlikeholdsoppgaver. I verkstedene er det ansatt personer med både relevant yrkesfagkompetanse og praktisk pedagogisk utdannelse. Disse jobber i et nært samarbeid med den videregående skolen og gir innsatte opplæring som kan føre til praksisattester, kompetansebevis og fagbrev.

Arbeidsdriften fungerer ofte som lærebedrift slik at innsatte kan gå opp til fagprøve i soningstiden. Målet er å gi individuell og tilpasset opplæring som gir økte kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet etter endt straffegjennomføring. Historier om innsatte som har fått fast jobb etter endt soning kan du lese om her.

Produktet du kjøper hos Prisonmade er et resultat av disse læringsprosessene hvor hovedproduktet er rehabilitering av mennesker som er i straffegjennomføring.