"Lise"

"Lise"

Denne siden ble sist oppdatert 02.10.2020

At vi mennesker ofte overrasker oss selv med ting vi ikke trodde vi kunne er denne historien et godt eksempel på. «Lise» hadde en lang karriere med aktiviteter av det ulovlige slaget. Hun hadde fullført grunnskolen, men klarte ikke fullføre videregående skole. Hun hadde et dårlig forhold til skolen og troen på at hun kunne gjennomføre noe som helst var lav.

Men vi er alle gode til noe. Det viser seg at «Lise» under et anleggsgartnerkurs i regi av NAV har talent for steinsliping. Hun lager de fineste ting av stein bare ved hjelp av en vinkelsliper. Gråstein blir til gull sies det. «Lise» får motivasjon til å fullføre videregående skole og etter soning får hun fast jobb i et steinsliperi hvor hun i dag er arbeidsleder.