Et lite verksted med stort innhold

Et lite verksted med stort innhold

Denne siden ble sist oppdatert 02.10.2020

Inne i Ila fengsel finnes det et lite verksted med et stort innhold og engasjement. Verkstedet som kaller seg selv «Småindustrien» ønsker å være en viktig brikke i endringsarbeidet rundt hver enkelt innsatt. Dette skjer gjennom samarbeid og god kommunikasjon mellom de innsatte, ansatte og alle de andre aktørene på fengselet.

Her blir innsatte møtt med respekt, forståelse, stabilitet og tilstedeværelse. Alle skal ha en reell mulighet, ut ifra sitt ståsted og sine forutsetninger. Innsatte skal kunne trene ferdigheter som selvstendighet, konsentrasjon, problemløsning og ansvarsbevissthet gjennom arbeidet. Målet er at faglig utvikling og økt mestringsfølelse skal bidra til å motivere til videre opplæring og progresjon. Arbeidsplassen skal være en arena der den enkelte kan styrke sosiale ferdigheter og skape relasjoner gjennom å være en del av felleskapet.

På verkstedet er det fokus på håndverksfag slik som maskinstrikk, veving, sølvarbeider og søm i tekstil og lær. Innsatte er med og utvikle produktene og Rud videregående skole gir opplæring i design og håndverk. Som et resultat av opplæringen blir det flere produkter som kan kjøpes. Hvis du fryser om vinteren og trenger lue og skjerf, har lyst til å smykke deg med sølvsmykker, eller trenger forkle og grytevotter på kjøkkenet.

For mer informasjon om utsalg og åpningstider sjekk ut Ila Facebook