Samarbeid

Samarbeid

Denne siden ble sist oppdatert 05.09.2020

Arbeidsdriften i fengslene er kriminalomsorgens største og mest organiserte «verktøy» i tilbakeføringsarbeidet. Det handler om samfunnssikkerhet og endringsarbeid og å styrke muligheter til å leve et liv uten kriminalitet. Kriminalomsorgen jobber aktivt med å bli en synligere del av samfunnet. Ved å fortelle samfunnet om hva det er vi gjør og jobber med, ønsker vi å formidle mer av hvorfor vi har et stort fokus på aktivitet for innsatte som er under soning.

Å etablere flere samarbeid med eksterne parter er med på å utvikle produkt og produksjon i takt med det samfunnet etterspør av varer og kompetanse. Dette bringer igjen ny kompetanse til arbeidsdriften og sikrer at opplæring og arbeidstrening er i tråd med arbeidsmarkedet i samfunnet.

Særlig ønskes det mer samarbeidet med designfaglige miljøer som tilfører arbeidsdriften en ny metodisk tilnærming til opplæring og endringsarbeid. Ønsker du å komme i kontakt med oss for et samarbeid, send en mail til prisonmade@kriminalomsorg.no