Historien

Historien

Denne siden ble sist oppdatert 02.06.2020

Ulike former for arbeid har nesten alltid vært en integrert del av selve straffegjennomføringen og begrunnelsen for dette har endret seg gjennom tidene. Tukthus var forbedringsanstalter der løsgjengere og tiggere, etterhvert også straffedømte, skulle forbedre seg gjennom arbeid. Ideologien var at det harde, monotone og regelmessige arbeidet skulle gjøre tvangsarbeiderne til nyttige og arbeidsføre samfunnsborgere. Dette har vært ideologien opp gjennom tidene, og tvangsarbeidet som system ble først forlatt i 1970.Arbeidets innhold har variert fra de enkleste, manuelle arbeidsoperasjoner til mer kompliserte, industrielt baserte prosesser. Det har vært et fokus på at arbeidet skulle innebære en form for læring som kunne komme den enkelte innsatte til gode ved løslatelsen. Profitt og inntektsmotiv har også vært viktig siden inntjeningen i tidligere tider skulle bidra til driften. I dag legger Kriminalomsorgen stor vekt på å tilpasse arbeid/opplæring som tar hensyn til individuelle ferdigheter og behov.