Verdal er ikke bare en kommune i Trøndelag. Stedet har også hatt bystatus siden 1998, og ved utkanten av bykjernen mot Trondheimsfjorden ligger Verdal fengsel. Fengselet er en enhet med lavt sikkerhetsnivå med 60 plasser, hvorav 6 av disse er for kvinner.

Verdal
Tangenvegen 42, 7650 Verdal

Verdal fengsel har et variert aktivitetstilbud for sine innsatte, med en rekke skole- og arbeidstilbud. Skoleavdelingen på huset drives i samarbeid med Steinkjer videregående skole, avdeling Furuskogen. Tilbudet omfatter korte kompetansegivende kurs, med fokus på yrkesfaglig opplæring. Det undervises også i allmenne fag, i tillegg til prosjekter knyttet til friluftsliv. Det finnes også et eget tilbud for innsatte med utfordringer og behov for ekstra oppfølging, kalt «Basen».

Flere av kursene som holdes av skolen er tilknyttet kjøkkenet. Fengselet har et stort kjøkken som hver dag serverer hjemmelaget mat av innsatte, for innsatte. Her lages og bakes all mat, samtidig som det foregår opplæring innen mat og renholdsfag. Innsatte som jobber her mottar en praksisattest ved løslatelse, som kan være nyttig når den innsatte skal inn i arbeidslivet. Tilknyttet kjøkkenet er også en grønnsakhage, som kjøkkenet høster godt av i sesongene.

Hovedarbeidsplassen er på palleverkstedet, hvor det produseres et sted mellom 80 og 90 ulike pallesorter. Pallene produseres etter oppdrag fra Aven AS, som er Skandinavias ledende palleprodusent. Det finnes også et småvareverksted som produserer møbler som bord, stoler og skap, i tillegg til badestamper og en rekke typer griller.