Leira er én av tre avdelinger tilknyttet Trondheim fengsel, og ligger i landlige og naturskjønne omgivelser cirka syv kilometer fra Trondheim. Leira er en åpen enhet med plass til 29 innsatte, hvor fire av disse er kvinner. Fengselet ligner nærmest et gårdstun, med hovedhus i teglstein, låve, drivhus og stabbur.

Leira
Bratsbergvegen 189

Det unike med arbeidsdriften ved Leira er at alle innsatte står i fullt daglig arbeid. Arbeidstilbudet består av flere avdelinger og verksteder, hvor to av disse er godkjente opplæringsbedrifter innen sine fagfelt. Fengselet har også noen plasser til innsatte som får fri tilgang til skole, opplæring eller arbeid utenfor fengselet.

Gartneriet er hovedarbeidsplassen ved Leira. Her produseres det planter etter sesonger som selges i gartneriets butikk som holder åpent mandag til lørdag året rundt. Gartneriet driver også salg av større partier direkte til eksterne bedrifter.

Bedriften drives som et hvilket som helst annet gartneri for at arbeidstreningen skal være så realistisk som mulig, innenfor de rammene fengselet tillater. Her er veilederne opptatt av at de innsatte skal være delaktige og føle ansvar for arbeidet som utføres. Ved endt soning og arbeidsforhold får de innsatte kompetansebevis for all arbeidstrening de har gjennomført, enten det er i gartneriet, i butikken eller som truckfører på anlegget. Det samme gjelder arbeidstrening som foregår i fengselets bilverksted.

Arbeidsdriften er også godt integrert i den daglige driften av fengselet. Her deltar innsatte i nødvendige driftsmessige oppgaver tilknyttet kjøkkenet, vaskeriet, renhold, vedlikehold og vaktmestertjenester.


Leira Facebook