I Dusavik, snaue 15 minutter med bil fra Stavanger, ligger Stavanger fengsel. Fengselet har plass til 72 innsatte fordelt på både kvinner og menn. Tilknyttet til fengselet er også en overgangsbolig lokalisert på Åsen i Stavanger. Her legges til rette for sosial trening frem mot løslatelsen.

Stavanger
Grødemveien 30, 4029 Stavanger

Stavanger fengsel er en kunnskapsbasert og fremtidsrettet virksomhet. Fengselet samarbeider med flere eksterne aktører i sitt lokalmiljø for å planlegge og finne gode løsninger frem mot den enkeltes løslatelse. Blant disse er Røde Kors, som bidrar med flere gode tilbud. Skolen i fengselet og verkstedene sørger sammen for godt innhold, og for at de innsatte får kompetansebevis for opplæringen og arbeidstreningen de opparbeider seg under soningen. Sammen skal dette bidra til at den innsatte er bedre rustet til å fortsette påbegynt skolegang eller arbeid etter løslatelse.

Arbeidsdriften er godt integrert i den daglige driften av fengselet. Avdeling for teknisk drift og vedlikehold har i oppgave å ivareta bygningsmasse og teknisk utstyr. Vaskeri og renhold holder tøy og ganger rent, mens kjøkkenet lager mat til alle innsatte.

På huset finnes det et mekanisk verksted med stort omfang, som har egne avdelinger for pulverlakkering og trykkeri. Her kan de innsatte utføre oppdrag fra kunder som innebærer sandblåsing, glassblåsing, sveising, monteringsarbeid, produktutvikling, pulverlakkering og folietrykk for å nevne noe. Målet er at arbeidsoppgavene skal heve kompetansen til innsatte som jobber på verkstedet.