Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling ligger i et flott kulturlandskap langs Hortensveien rett utenfor Tønsberg by. Fengselet har plass til 48 innsatte.

Berg
Søndre Berg 30, 3125 Tønsberg
Berg tilbyr varierte aktiviteter og kvalifisering til bedre livsmestring gjennom
skole og arbeid i fengselet. Kontinuerlig samarbeid med lokale bedrifter og
aktører sørger for at de innsatte til enhver tid har relevante arbeidstilbud og
fremtidsrettede aktiviteter.
Arbeidsplassene på Berg er fordelt på fire avdelinger. Landbruksavdelingen
driver kjøttproduksjon fra gammelnorsk spelsau og salg av kalv fra ammekuer.
Avdelingen produserer også lammeskinn, poteter, grønnsaker, honning, frukt og
ved.
Kjøkkenet produserer mat til flere fengsler. I tillegg er kjøkkenet en arena for
tradisjonell videreforedling av det som dyrkes på landbruket og det som finnes i
naturen, som saft, syltetøy, hermetisering og bakst.

Teknisk avdeling utfører viktig vedlikeholdsarbeid i fengselet. Avdelingen
produserer blant annet insektshotell, sittebenker og enkelte bestillingsarbeider.
Bilverkstedet er autorisert for alle fagområder innen bil og ivaretar bilavdelingen
kriminalomsorgens biler, samt enkelte private oppdrag.
Produktene som produseres på Berg selges året rundt, blant annet på fengselets
høstmarked, Bergboden og ved henvendelser til fengselet.


Berg Facebook