Trøgstad fengsel ligger i Havnås, et lite tettsted i Viken kommune med 200 innbyggere. Med sine 40 ansatte er Trøgstad fengsel, tettstedets største arbeidsplass. Fengselet har plass til 90 mannlige innsatte. Fengselet tar imot domfelte som skal sone opptil 4 år, og har en egen rusmestringsenhet som drives i samarbeid med Tyrilistiftelsen.

Trøgstad
Kroksundveien 71, 1860 Trøgstad

I likhet med Eidsberg fengsel har også avdeling Trøgstad et tett samarbeid med Mysen videregående skole. Dette sikrer et bredt utdanningstilbud under soningstiden. I tillegg til skolen finnes det også en rekke arbeidsoppgaver hvor innsatte kan tilegne seg relevant arbeidserfaring.

Trevareverkstedet har moderne maskiner for trebearbeiding, som innsatte får opplæring i å håndtere. Verkstedet har stor produksjonskapasitet, og kan hjelpe kunder med unike byggeprosjekter og serieproduksjon etter bestilling. Blant annet har fengselet tidligere vunnet en anbudsrunde i konkurranse med flere profesjonelle aktører på utsiden. Oppdraget gikk ut på å levere garasjer til et lokalt borettslag, og en vellykket gjennomføring førte til gode tilbakemeldinger. Dette er produkter som holder samme standard som leveres av konkurrerende bedrifter.

I fengselets avdeling for redesign skjer det mye spennende. Her blir gamle gjenstander omgjort til noe nytt, hvor ting kan få et helt annet bruksområde enn tidligere. Det nyeste tilskuddet i arbeidstilbudet er et eget kaffebrenneri. Prosjektet er et samarbeid mellom fengselet, skolen og Røde Kors. Disse produktene, i tillegg til produkter fra trevareverkstedet, kan kjøpes i fengselets egne utsalgssted hver torsdag og fredag.

I kjøkkentjenesten finnes arbeidsplasser for ni innsatte, hvor det lages mat til hele fengselet.


Trøgstad webshop