Sentralt i Mysen, tettstedet som fikk bystatus i 1997, ligger Eidsberg fengsel. Fengselet har et tilrettelagt tilbud for unge innsatte mellom 18 og 25 år.. Det er også en egen rusmestringsenhet for innsatte med alvorlig rusavhengighet, som drives i samarbeid med Tyrilistiftelsen.

Eidsberg
Vandugbakken 89, 1850 Mysen

For å sikre at utdanningsmulighetene ikke forsvinner ved innsettelse har Eidsberg fengsel inngått et samarbeid med Mysen videregående skole. Skolen stiller med ressurser som gjør det mulig å starte og gjennomføre både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsløp. I tillegg til utdanning finnes det også en rekke arbeidsoppgaver for de innsatte, hvor de kan tilegne seg relevant arbeidserfaring.

Trevareverkstedet har moderne maskiner for trebearbeiding, som de innsatte får opplæring i å håndtere. Verktøyene og erfaringen som er tilgengelig gjør det mulig å produsere solide møbler og småbygg. Noen eksempler er hagebenker, bord, griller, søppelkasse- og postkassestativ, dukkestuer og garasjer. Verkstedet har stor produksjonskapasitet, og kan hjelpe kunder med unike byggeprosjekter og serieproduksjon etter bestilling.

I fengselets avdeling for redesign skjer det mye spennende. Her blir gamle gjenstander omgjort til noe nytt, hvor ting kan få et helt annet bruksområde enn tidligere. Disse produktene, i tillegg til produkter fra trevareverkstedet, kan kjøpes i fengselets egne utsalgssted hver torsdag og fredag.

Det finnes også arbeidsplasser for innsatte knyttet til den daglige driften av fengselet. Arbeidstilbudet inkluderer kjøkkentjeneste og kjøkkenet brukes også til opplæring i matfaget i samarbeid med skolen. Det er også et stort industrivaskeri på huset, som kan ta på seg større og mindre oppdrag.

Eidsberg webshop