I elvebyen Drammen, omkranset av serveringssteder, boliger og lokal næring, ligger Drammen fengsel. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå, og kan huse inntil 54 mannlige innsatte. Unikt for bygget er at det er samlokalisert med Drammen Tingrett.

Drammen
Erik Børresens allé 20, 3015 Drammen

På tross av få tilgjengelige kvadratmeter har arbeidsdriften i Drammen fengsel et velutviklet arbeidstilbud til innsatte. I en årrekke har arbeidsdriften bistått ELKO AS med montering, merking og pakking av elektromateriell. Her blir innsatte involvert hele veien, slik at de får følge prosessen fra montering av løse komponenter til leveringsklart produkt. Kunnskapen de tilegner seg her har høy overføringsverdi til annen produksjonsvirksomhet i arbeidslivet på utsiden.

Arbeidsdriften har også et allsidig trykkeri utstyrt med UV-printer, skjæreplotter og varmepresse som gjør det mulig å levere utskrift av logo og lignende i ulike formater og størrelser, i tillegg til fargetrykk på de fleste overflater. I trykkeriet lærer innsatte å levere trykkprodukter etter bestilling og håndtering av oppdaterte printere og maskiner som også brukes av profesjonelle i bransjen.

For innsatte som liker håndverksfag har arbeidsdriften et eget hvor innsatte kan lage ulike småvarer som skjerf, sitteunderlag, armbånd og lignende. Her får de muligheten til å utforske kreativiteten og lære nye teknikker.

Arbeidsdriften er også integrert i den daglige driften av Drammen fengsel. På kjøkkenet finnes det turnusstillinger for innsatte, hvor det lages middag til hele fengselet. Kjøkkenet har også et samarbeid med Restaurant- og matfagslinjen ved Åssiden videregående skole, hvor de innsatte kan få opplæring i matfaget. Det skrives ut praksisattester i samarbeid med skolen til innsatte som har jobbet på kjøkkenet, slik at de kan fortsette utdanningen etter endt soning. Vaskeriet og rengjøring av hele enheten driftes og opprettholdes også av innsatte.