Bastøy fengsel ligger vakkert plassert på en øy i Oslofjorden mellom Horten og Moss. For å komme deg dit må du ta ferge som går flere ganger om dagen. Fengselet er organisert som et lite samfunn med butikk, kirke, verksteder, skole, kafe og gårdsdrift. Fengselet har plass til 125 innsatte.

Bastøy

Arbeidsdriften sørger for at hverdagen til innsatte i det lille samfunnet ute på øya blir meningsfull. Øysamfunnet drives etter humanøkologiske prinsipper hvor det å ta ansvar for seg selv og miljøet rundt er sentralt.

Fengselet samarbeider godt med Horten videregående skole. I alle fag og aktiviteter tilbys det muligheter for å ta fagbrev. Denne opplæringen bidrar til at flere innsatte etter soning har fått jobb i lokalt næringsliv.

På kjøkkenet lages det mat til alle beboerne på øya. Mye av råvarene kommer fra selvdyrkete grønnsaker, kjøtt fra Herefordokser som beiter rundt dørene og egg fra høns som løper rundt på tunet. I den daglige driften sørger også vaskeri - og renholdsavdelingen for at ting holdes skinnende rent.

Fengselet har eget snekkerverksted, malerverksted og mekanisk verksted. Her lages småmøbler, lavvoer og boder til eget bruk, men også for salg. Alle verkstedene jobber tett sammen med Statsbygg for vedlikehold av bygninger på øya.

Ute i skogen sørges det for at øya ikke gror igjen. Produksjon av ved sørger for at Bastøy holdes varmt på vinteren. Ved kan også kjøpes og leveres til kunder på fastlandet. Ikke alt tømmer blir til ved, noe blir også saget opp til bygningsmaterialer ved sagbruket som er på øya.

Maritim avdeling samarbeider tett med Sjøredningsskolen i Horten i forhold til øvelser og opplæring. Dette innebærer øvelser som involverer ulike utrykningsetater og Forsvaret. Begge organisasjoner og mannskap får verdifull trening og kompetanse.


Bastøy