Omringet av jorder så langt øyet kan se, en halv mil fra tettstedet Nærbø på Jæren, ligger Åna fengsel. Området som tilhører fengselet er stort, og består av både skog og dyrket innmark. Her soner 164 innsatte, hvor 24 av disse soner i åpen avdeling.

Åna
Anstaltveien 4, 4365 Nærbø

Arbeidsdriften ved Åna fengsel har et bredt aktivitetstilbud som gir viktig opplæring og yrkeserfaring. Gjennom kompetente ansatte og et godt samarbeid med lokal industri og Bryne videregående skole, har fengselet med tiden sendt mange domfelte ut i arbeidslivet med praksisattester, fagbrev og svennebrev i hånden.

Noen av arbeidsplassene i Åna fengsel er godt integrert i den daglige driften. Kjøkkenet tillater de innsatte å ha et variert og næringsrikt kosthold året rundt. Vaskeri- og renholdsavdelingen sørger for at tøy og fellesarealer holdes rent. Tilknyttet vaskeriet er også en systue, hvor innsatte både kan reparere privat tøy og bruke kreativiteten for å sy produkter i tekstil. Vedlikeholdsavdelingen sørger for at alt av fasiliteter og teknisk utstyr er i orden.

Trevareverkstedet i fengselet er delt i to, fordelt på lukket og åpen avdeling. Innsatte fra åpen avdeling produserer blant annet benker og bord. De mest klassiske Åna-produktene produseres derimot i lukket avdeling. Innsatte som trenger tettere oppfølging produserer lys og puster liv i slitne Jærstoler. Mekanisk verksted gir opplæring i teknikk og industriell produksjon, mens avdelingen for byggfag produserer boder og små hytter. Verkstedet kan også tilby praksis innen bilfaget og lærlingplasser som landbruksmekaniker.

Gårdsdriften på området omfatter blant annet et gartneri og produserer årlig rundt 200 tonn poteter. Potene sendes til kjøkkenet som brukes i matlaging etter behov, mens overskuddet skrelles pakkes i vakuumposer til utsalg for ansatte og bedrifter i nærområdet.

Åna Facebook