Verkstedet

Verkstedet

Denne siden ble sist oppdatert 02.10.2020

Alle gode ting er fire viste det seg i Berg fengsel. På et skoleår var det fire elever som meldte seg opp til fagprøve på bilverkstedet i fengselet. Felles for alle var interessen for å skru og mekke og at de sonet en dom for alvorlig kriminalitet. De bestod fagprøven med glans og fikk godkjent fagbrev som bilmekaniker. Premien for alle fire var at de fikk jobb i forskjellige bilverksteder etter endt soning.

Dette er et flott eksempel på hvor viktig det er med samarbeid mellom skole, kriminalomsorg og eksterne bedrifter. Det forteller oss at rehabilitering er et av våre viktigste redskap i kampen mot kriminalitet!