Verdens beste biff

Verdens beste biff

Denne siden ble sist oppdatert 02.10.2020

Langt ute på Jæren ligger Åna fengsel plassert på vidder av grønt gress og dyrket jord. Her ute beiter også Angusfe som har bosted på Åna fengsel i et spesialbygget fjøs som er bygget opp av innsatte og ansatte. Her jobber opp til 8 innsatte med ansvar for å drifte fjøset og gi stell og omsorg til dyra hver dag, hele uka. Foret til dyra er spesielt utviklet for denne type storferase og produseres også ved Åna fengsel av innsatte og ansatte.

Dyra kommer til Åna på sommeren, da har innsatte ansvar for fòring, tilsyn og veiing for å registrere hvordan dyret vokser og trives. Arbeidet er motiverende, og fungerer godt i forhold til innsatte som skal ha et verdig tilbud og som skal komme inn i gode rutiner. Erfaringen med tilbudet er at arbeid og ansvaret for dyr virker positivt på innsatte. De viser engasjement og eierskap til dyrene og arbeidet som gjøres. Oppdrett av Angusfe på Åna er et samarbeidsprosjekt med Åna fengsel, Prima Jæren, Meny og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Målet med samarbeidet er å lage verdens beste biff!