"Lars"

"Lars"

Denne siden ble sist oppdatert 02.10.2020

«Lars» er en fyr som hadde en lang historie med barnevern og rus og var nesten gitt opp av hjelpeapparatet. Han kom til Åna fengsel med negative og destruktive tanker som ga ansatte en utfordring.

Alle innsatte i norske fengsler har arbeidsplikt og det gjaldt også for «Lars». Etter hvert fikk han komme ut i arbeid på gårdsbruket på Åna, noe motvillig og ikke veldig engasjert.

Men da det ble arrangert maskinførerkurs var det et stort ønske om å få delta, og han skulle få sjansen til å prøve seg. Det viste seg at «Lars hadde lese – og skrivevansker som kunne være til hindring. Men alle fordommer ble gjort til skamme, teoridelen ble bestått med glans og det viser seg at Lars har kjempetalent for å kjøre store maskiner. Entusiasmen førte til at han ble mentor for andre innsatte og den største gleden var fast arbeid som maskinfører hos en entreprenør etter endt soning.